SO Soest
SO Soest
Speerpunten hoe staat het ermee?

Speerpunten hoe staat het ermee? 
Lees meer

Winst bij DWS

Winst bij DWS

Word gastgezin tijdens Internationaal Toernooi!

Word gastgezin tijdens Internationaal Toernooi!
Lees Meer

Ledverlichting bij SO Soest

Ledverlichting bij SO Soest

Speerpunten voor het beleid van SO Soest. Hoe staat het ermee?

Zaterdag 02 februari 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van oktober 2018 is gekozen voor het realiseren van  een aantal speerpunten binnen SO Soest.  Dit in het kader van een continue verbeterproces. Hieraan wordt door diverse commissies gewerkt. We hebben met z'n allen niet stilgezeten. Hieronder volgt een update waarin jullie kunnen lezen hoe de stand van zaken is. Hebben jullie vragen of opmerkingen, schroom niet en stel vragen hierover aan de bestuursleden. Feedback is altijd welkom. 

Accommodatie (entree, fietsenstalling, LED en veld 2)

  • De werkgroep heeft m.b.t. de fietsenstalling en entree een aantal voorstellen in voorbereiding. Voor de verdere uitwerking willen wij eerst wachten op de “uitkomsten “ vanuit de gemeente over het Bosstraatbesluit dat binnenkort wordt verwacht.
  • Daarin wordt ook meer duidelijk wat de mogelijkheden en verbeterplannen zijn voor veld 2.
  • Binnenkort worden de lampen op veld 2, 5, 4 ena en de keepershoek vervangen voor ledverlichting. Hierover volgt binnenkort meer info.

Begeleiden en opvang nieuwe leden

  • Er  zijn voor de uitleg en communicatie flyers gemaakt met de meest noodzakelijke informatie voor nieuwe leden. In de flyer geen info over praktische zaken als bijvoorbeeld contrubutiebedragen.  Wel staat in de flyer vermeld waar informatie over dit soortzaken gevonden kunnen worden. Belangrijke info in de flyer is vooral de organisatie van een vereniging. Hoe werkt zo'n vereniging nou, die opgebouwd is uit vooral vrijwilligers en wat mogen we van elkaar verwachten.
  • Een tweede flyer is gemaakt, maar dat is meer een reclamefolder om mensen te verleiden naar SO Soest te komen. Nieuwe leden mogen drie keer kosteloos meetrainen voor zij over gaan tot aanmelding. Er zijn gedurende de trainingen van de jongste groepen aanspreekpersonen aanwezig langs het veld en in de kantine.
  • Er is een schema gemaakt waarin informatieavonden aan het eind van het seizoen worden opgezet ( info over indelingen, selecteren ed.) én aan het begin van het seizoen. (uitleg over wat we van elkaar wel en niet mogen verwachten)
  • Er is beleid omschreven over hoe om te gaan met meisjes die óf in een  gemengd  team willen spelen óf juist in een meisjesteam; de beleidslijn wordt binnenkort gepresenteerd.

Concretiseren rol vrijwilligerscoördinator, komt ie er en zo ja, wat is de invulling van zijn rol

  • Eerste evaluatiegesprek gevoerd met diverse afgevaardigden.
  • Uitkomst van dit gesprek is dat er met clusterhoofden gezocht gaat worden naar de knelpunten bij de diverse afdelingen.
  • Volgende stap is het bijeen brengen/ benoemen van clusterhoofden die deze knelpunten  per afdeling gaan benoemen.

 Tot zover

Bestuur SO Soest

Nieuwsoverzicht

Aankondigingen

SO Soest - Nieuw Utrecht 17 februari 14:00 uur
SCH'44 - SO Soest 24 februari 14:00 uur
Vrienden- en vriendinnendag woensdag 27 februari
Weesp - SO Soest 10 maart 14:00 uur
Open SO Soest ING Major Golf Tournament Maandag 25 maart
Hollandse Avond Vrijdag 29 maart: Met zanger Gerben Tijssen
Voute Manner Bingo / Holland4ALS Vrijdag 12 april
Voetbalkamp Maandag 29 april - donderdag 2 mei  

Hoofdsponsors

Subsponsors

Programma & Uitslagen

Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?

Selecteer team

Sociale Media

Volg SO Soest op Facebook,
Twitter en YouTube.

Facebook Twitter YouTube

Onze vendeliers

Voortjes [kopie]
Eetvilla van den Brink [kopie]
Verrips Makelaardij [kopie]
ING [kopie]
Auto Smeeing [kopie]
Krijkamp Den Oude [kopie]
Hufman Autorijschool [kopie]
Keistad Advocaten [kopie]
Postcodestroom [kopie]
Dam [kopie]
Stalenhoef [kopie]
Smorenburg [kopie]
Soester Papier Discounter [kopie]
Kantoor Expert [kopie]
Reto internetburo [kopie]
Dierenpark Amersfoort [kopie]
Overhees [kopie]
JeeGee Vastgoed [kopie]
Hengel [kopie]
Actiforce [kopie]
Scholten Jasmijn bloemen & planten [kopie]
Heineken [kopie]
Jager Bokdam De Visser [kopie]
Van Hal [kopie]
Lijf & Visie [kopie]
Bank ten Cate & Cie [kopie]
Kostencheck [kopie]
Sportivun sportkampen [kopie]
Lex Verkley Banketbakkerij [kopie]
Zwart Mul [kopie]
Van Doorn [kopie]
Korte Duinen Restaurant [kopie]
De Jong [kopie]
Dijkstra [kopie]
Proef Soest [kopie]
Profile Smeeing [kopie]
Smurfit Kappa [kopie]
Soester Duinen Restaurant [kopie]
Yourlease [kopie]
Hoogt [kopie]
Van Hengstum [kopie]
PA van den Dijssel [kopie]
Optimum [kopie]
KOK [kopie]
Verdonk Trappen [kopie]
Boshuizen Hoveniers [kopie]
Bres [kopie]
Catering Centraal [kopie]
Birkt Benzinestation [kopie]
Brouwer Wijnhandel [kopie]
Mega Tegels [kopie]
Rhinoz (web)tekst & advies [kopie]
MidCoat [kopie]
De Staelenhoef [kopie]
Wonnink [kopie]
Brouwer [kopie]

Sportorganisatie Soest

Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10

Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@so-soest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88