SO Soest
SO Soest
SO Soest

Gedragscode-vertrouwenspersoon

Een vereniging met 1000 leden is als een klein dorp. Trainers, leiders, scheidsrechters, bestuursleden, jeugdleden, seniorenleden; we hebben allemaal direct of indirect met elkaar te maken. We spreken elkaar, we trainen en voetballen samen en binnen commissies wordt er genoeg vergaderd. Dat contact met elkaar doen we op respectvolle wijze. Als leden van onze vereniging te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag dan moeten zij dat kunnen melden. Daarom heeft het bestuur een gedragscode opgesteld. Daarnaast hebben wij drie personen als vertrouwenscontactpersoon aangesteld, te weten Han van Marwijk, Gerard van den Breemer en Anke Rauch-Roeten.

Gedragscode Kaderleden

 1. Een kaderlid zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leden zich veilig voelen.
 2. Een kaderlid gaat altijd gereserveerd en met respect om met de leden.
 3. Een kaderlid onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of intimidatie tegenover de leden
 4. Een kaderlid stelt in overleg met de leden en, indien minderjarig met hun ouders, afhankelijk van het niveau, doelen voor de activiteit vast.
 5. Een kaderlid respecteert de waardigheid van de leden en dringt niet verder door in diens privéleven, dan nodig is voor de doelen bedoeld in 4.
 6. Het belang van de leden staat centraal. Een kaderlid gebruikt/misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de leden.
 7. Seksueel getinte handelingen en/of seksuele relaties tussen begeleider en leden tot 16 jaar zijn niet geoorloofd en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
 8. Een kaderlid zal daarom nooit ingaan op seksuele toenaderingspogingen van minderjarigen en onderneemt ook zelf niet dergelijke toenaderingspogingen.
 9. Een kaderlid raakt de leden niet op zodanige wijze onnodig aan, dat de sporter deze naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren.
 10. Een kaderlid onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van SO Soest (hierna te noemen de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging zal vervullen. De algemene taak van de vertrouwenscontactpersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.  

De vertrouwenscontactpersoon heeft voorts de volgende taken:

 • De vertrouwenscontactpersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
 • De vertrouwenscontactpersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
 • De vertrouwenscontactpersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
 • De vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
 • De vertrouwenscontactpersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
 • De vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur van de vereniging, in overleg met betrokkene, in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag dan wel rapport uitbrengen bij het bestuur.
 • De vertrouwenscontactpersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie, bedreiging, discriminatie;
 • Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenscontactpersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van de vereniging wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenscontactpersoon in te schakelen.

Alleen met toestemming van de betrokkenen kan de vertrouwenscontactpersoon derden binnen de vereniging (bijvoorbeeld bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Zonodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenscontactpersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het gesprek tussen betrokkene en vertrouwenscontactpersoon deelnemen.

Gegevens vertrouwenscontactpersonen

Gerard van den Breemer
06-50244887
breemer47@zonnet.nl 
 

Han van Marwijk
06-50623094
hanvanmarwijk@gmail.com


Anke Rauch-Roeten
06-52406843
ankerauch@hotmail.com
(alleen in specifieke gevallen waarin de aanvrager een vrouwelijke contactpersoon prefereert)

 

 • Een lid van de vereniging dat als vertrouwenscontactpersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenscontactpersoon is ingezet.
 • Ten bate van het jaarverslag van de vereniging geeft de vertrouwenscontactpersoon jaarlijks, uiterlijk op 30 juni, het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur van SO Soest
Soest, 1 maart 2016

Opnieuw vastgesteld in verband met uitbreiding team vertrouwenscontactpersonen

Soest, 15 mei 2018

Aankondigingen

Nieuw Utrecht - SO Soest Zondag 6 februari 14:00
SO Soest - Hooglanderveen Zondag 13 februari 14:00 uur

Hoofdsponsors

Subsponsors

Programma & Uitslagen

Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?

Selecteer team

Sociale Media

Volg SO Soest op Facebook,
Twitter en YouTube.

Facebook Twitter YouTube

Onze vendeliers

Smorenburg [kopie]
Reto internetburo [kopie]
BIN System [kopie]
Stalenhoef [kopie]
Wonnink [kopie]
Dijkstra [kopie]
Postcodestroom [kopie]
Lijf & Visie [kopie]
Hengel [kopie]
Heineken [kopie]
Birkt Benzinestation [kopie]
Dam [kopie]
Soester Duinen Restaurant [kopie]
Korte Duinen Restaurant [kopie]
Boshuizen Hoveniers [kopie]
Brouwer Wijnhandel [kopie]
Uitgeverij Peles [kopie]
Reijerse [kopie]
Hagen VakantieXperts [kopie]
Profile Smeeing [kopie]
PA van den Dijssel [kopie] [kopie] [kopie]
Kantoor Expert [kopie]
Hoogt [kopie]
WeFulfil [kopie]
Jager Bokdam De Visser [kopie]
KOK [kopie]
Eetvilla van den Brink [kopie]
De Staelenhoef [kopie]
Mega Tegels [kopie]
Zwart Mul [kopie]
Beijer Gebr [kopie]
Van Hengstum [kopie]
Optimum [kopie]
ING [kopie]
Krijkamp Den Oude [kopie]
Verdonk Trappen [kopie]
MEAT (BMM) [kopie]
Lex Verkley Banketbakkerij [kopie]
FR Schilderwerken [kopie]
Scholten Jasmijn bloemen & planten [kopie]
Actiforce [kopie]
De Jong [kopie]
Votrans [kopie]
Verrips Makelaardij [kopie]
Mekenkamp Bouwbedrijf [kopie]
Kostencheck [kopie]
Brouwer [kopie]
MidCoat [kopie]
Bres [kopie]
JeeGee Vastgoed [kopie]
Bank ten Cate & Cie [kopie]
Yourlease [kopie]
Overhees [kopie]
Auto Smeeing [kopie]
Catering Centraal [kopie]
Boedelz [kopie]
Staal en Kunst - TOP [kopie]
Van Veen Bedrijfsdiensten [kopie]

Sportorganisatie Soest

Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10

Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@so-soest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88