SO Soest
SO Soest
SO Soest
Niemand buitenspel - Geldproblemen mogen nooit probleem zijn om niet te voetballen. Hulp nodig bij contributiebetalingsproblemen: Corien Verrips telefoon: 06-52071973 e-mail corienverrips@gmail.com

Vertrouwenscontactpersonen

Een vereniging met ruim 1000 leden is als een klein dorp. Trainers, leiders, scheidsrechters, bestuursleden, jeugdspelers, seniorenspelers; we hebben allemaal direct of indirect met elkaar te maken. We spreken elkaar, we trainen en voetballen samen en binnen commissies wordt er genoeg vergaderd. Dat contact met elkaar doen we op respectvolle wijze. Als leden van onze vereniging te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag dan moeten zij dat kunnen melden. Daarom heeft het bestuur een gedragscode opgesteld, met goedkeuring van de vertrouwenscontactpersonen. Drie personen zijn als vertrouwenscontactpersoon aangesteld, te weten Han van Marwijk, Gerard van den Breemer en Dagmar Schaap.

Gedragscode Kaderleden

 1. Een kaderlid zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leden zich veilig voelen.
 2. Een kaderlid gaat altijd gereserveerd en met respect om met de leden.
 3. Een kaderlid onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of intimidatie tegenover de leden
 4. Een kaderlid stelt in overleg met de leden en, indien minderjarig met hun ouders, afhankelijk van het niveau, doelen voor de activiteit vast.
 5. Een kaderlid respecteert de waardigheid van de leden en dringt niet verder door in diens privéleven, dan nodig is voor de doelen bedoeld in 4.
 6. Het belang van de leden staat centraal. Een kaderlid gebruikt/misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de leden.
 7. Seksueel/intiem getinte handelingen en/of seksuele/intieme relaties tussen begeleider en leden tot 16 jaar zijn niet geoorloofd, zij kunnen hiervoor strafrechtelijk worden vervolgd.
 8. Een kaderlid zal daarom nooit ingaan op seksuele toenaderingspogingen van minderjarigen, geeft wel melding hiervan door aan vertrouwenscontactpersonen. Hij/zij onderneemt ook zelf niet dergelijke toenaderingspogingen.
 9. Een kaderlid raakt de leden niet op zodanige wijze onnodig aan, dat de sporter deze naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren.
 10. Een kaderlid onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik
   

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur van SO Soest (hierna te noemen de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging zal vervullen. De algemene taak van de vertrouwenscontactpersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.  

De vertrouwenscontactpersoon heeft voorts de volgende taken:

 • De vertrouwenscontactpersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
 • De vertrouwenscontactpersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
 • De vertrouwenscontactpersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
 • De vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
 • De vertrouwenscontactpersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
 • De vertrouwenscontactpersoon moet het bestuur van de vereniging, in overleg met betrokkene, in kennis stellen van het feit dat er een melding is gemaakt van ongewenst gedrag dan wel rapport uitbrengen bij de secretaris van het bestuur;
 • De vertrouwenscontactpersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie, bedreiging, discriminatie;
 • Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenscontactpersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van de vereniging wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenscontactpersoon in te schakelen.

Alleen met toestemming van de betrokkenen kan de vertrouwenscontactpersoon derden binnen de vereniging (bijvoorbeeld bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Zonodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenscontactpersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het gesprek tussen betrokkene en vertrouwenscontactpersoon deelnemen.

Iedere vrijwilliger die een vrijwilligersovereenkomst bij SO Soest tekent, tekent tevens dat hij/zij kennis heeft genomen van dit document.
Vrijwilliger is, na ondertekening van deze overeenkomst, op de hoogte van de SO Soest protocollen rond alle gedragsregels. Deze zijn geformuleerd in het ‘blauw-witte boekje’, het protocol seksuele intimidatie en het huishoudelijk reglement. Tevens is de vrijwilliger op de hoogte van het bestaan en werkwijze van de vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging. Vrijwilliger die met minderjarigen werkt heeft een V.O.G.-verklaring ingeleverd.

Gegevens vertrouwenscontactpersonen

Gerard van den Breemer
06-50244887
gerardvdbreemer@gmail.com

Han van Marwijk
06-50623094
hanvanmarwijk@gmail.com

Dagmar Schaap
Email: daggie@ziggo.nl
0615101017

 • Een lid van de vereniging dat als vertrouwenscontactpersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenscontactpersoon is ingezet.
 • Ten bate van het jaarverslag van de vereniging geeft een van de vertrouwenscontactpersonen jaarlijks, uiterlijk op 30 juni, het aantal meldingen door aan de secretaris van het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur van SO Soest
Soest, 1 maart 2016

Opnieuw vastgesteld in verband met uitbreiding team vertrouwenscontactpersonen
Soest, 15 mei 2018

Opnieuw vastgesteld in verband met overleg met/correctie door vertrouwenscontactpersonen
Soest, maart 2022

Aankondigingen

ZSGO/WMS - SO Soest Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) 14:00 uur
SO Soest - Hooglanderveen (DAG VAN DE CLUB) Zondag 26 mei 14:00 uur
Start Avondvierdaagse bij SO Soest Maandag 27 mei tot en met woensdag 29 mei 
Breedte Jeugdtoernooi Zaterdag 1 juni
Veleka Logistics International Talent Tournament Weekend 8 en 9 juni
Bram Bartels Toernooi Zaterdag 15 juni
Feestje Klup van 100 Zondag 30 juni
Niemand buitenspel Geldproblemen mogen nooit probleem zijn om niet te voetballen. Hulp nodig bij contributiebetalingsproblemen: Corien Verrips telefoon: 06-52071973 e-mail corienverrips@gmail.com

Hoofdsponsors

Subsponsors

Programma & Uitslagen

Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?

Selecteer team

Sociale Media

Volg SO Soest op Facebook,
Twitter en YouTube.

Facebook Twitter YouTube YouTube

Onze vendeliers

Verrips Makelaardij [kopie]
Zwart Mul [kopie]
WeFulfil [kopie]
Profile Smeeing [kopie]
Dam [kopie]
Boshuizen Hoveniers [kopie]
Kostencheck [kopie]
Boedelz [kopie]
MEAT (BMM) [kopie]
Wonnink [kopie]
De Jong [kopie]
FR Schilderwerken [kopie]
Soester Duinen Restaurant [kopie]
Van Hengstum [kopie]
PA van den Dijssel [kopie] [kopie] [kopie]
Dijkstra [kopie]
Van Veen Bedrijfsdiensten [kopie]
Votrans [kopie]
Birkt Benzinestation [kopie]
BIN System [kopie]
Brouwer Wijnhandel [kopie]
Auto Smeeing [kopie]
Reijerse [kopie]
Mekenkamp Bouwbedrijf [kopie]
Yourlease [kopie]
Korte Duinen Restaurant [kopie]
Lijf & Visie [kopie]
Jager Bokdam De Visser [kopie]
Lex Verkley Banketbakkerij [kopie]
ING [kopie]
KOK [kopie]
Stalenhoef [kopie]
Bikedeals [kopie]
Heineken [kopie]
Verdonk Trappen [kopie]
Overhees [kopie]
Hengel [kopie]
Kantoor Expert [kopie]
Brouwer [kopie]
Postcodestroom [kopie]
Catering Centraal [kopie]
Optimum [kopie]
Krijkamp Den Oude [kopie]
Eetvilla van den Brink [kopie]
Beijer Gebr [kopie]
Bank ten Cate & Cie [kopie]
Staal en Kunst - TOP [kopie]
JeeGee Vastgoed [kopie]
Hagen VakantieXperts [kopie]
Smorenburg [kopie]
Actiforce [kopie]
Mega Tegels [kopie]
Hoogt [kopie]
Reto internetburo [kopie]
De Staelenhoef [kopie]
Uitgeverij Peles [kopie]
MidCoat [kopie]
Scholten Jasmijn bloemen & planten [kopie]
Bres [kopie]

Sportorganisatie Soest

Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10

Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@sosoest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88