SO Soest
SO Soest
Perfect verlopen Your Lease U12 Toernooi

Perfect verlopen Your Lease U12 Toernooi

Geslaagd Bram Bartels Toernooi

Geslaagd Bram Bartels Toernooi

Zenit wint toernooi

Zenit wint toernooi

250 keer SO Soest 1 voor Rayendall

250 keer SO Soest 1 voor Rayendall

College stelt raad voorkeursmodel buitensport Bosstraat voor

Vrijdag 12 april 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vrijdag 12 april een persbericht verspreid waarin het voorkeursmodel Bosstraat uiteen wordt gezet dat wordt voorgesteld aan de gemeenteraad van Soest. Ook voor onze vereniging betekent dit voorstel een aantal ingrijpende veranderingen. Ons veld 2 komt voor een renovatie in aanmerking en gaat tevens fungeren als uitwijkveld voor SEC. Ons veld 5 (het trainingsveld) wordt opgeschoven ten behoeve van extra parkeerplaatsen. Over dit laatste voorstel zijn vraagtekens gezet door ons bestuur. Hierover kunt u lezen in dit bericht van Leo Rauch. Hieronder volgt integraal het persbericht van de gemeente Soest. 

Persbericht

Na een periode van onderzoek en gesprekken met sportverenigingen, Sportfederatie en de buurt heeft het college nu een voorkeursmodel vastgesteld die oplossingen biedt voor de sport- en verkeersuitdagingen aan de Bosstraat. Het college is verheugd dit voorkeursmodel nu te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Dit raadsvoorstel doet recht aan de ambities in het coalitieakkoord 2018-2021 voor de buitensport en biedt daarmee de sport aan de Bosstraat en omgeving een nieuw toekomstperspectief.

Voorkeursmodel
De afgelopen periode zijn verschillende oplossingen bekeken voor de uitdagingen (sport en verkeer) aan de Bosstraat en omgeving.1 Ook zijn diverse gesprekken gevoerd met onder andere vertegenwoordigers van de betrokken sportverenigingen aan de Bosstraat en omgeving en de Sportfederatie. Dit heeft een voorkeursoplossing (bijgevoegd) opgeleverd waarvan het college de overtuiging heeft dat deze oplossing goed inspeelt op de uitdagingen van nu en in de toekomst. De oplossingen voor de sportuitdagingen zijn gevonden binnen de grenzen van de huidige sportparken. Hockeyvereniging MHC ervaart al jaren een tekort aan hockeyvelden. Door het huidige trainingsveld van vv SEC om te zetten naar een hockeyveld wordt geanticipeerd op dit tekort. Het natuur hoofdveld van vv SEC wordt omgezet in een kunstgrasveld. Kunstgrasvelden kunnen intensiever gebruikt worden dan natuurvelden. Daarnaast wordt sterk ingezet op het flexibel (gedeeld) gebruik van de sportvelden zodat overschotten en tekorten onderling kunnen worden opgelost. Verder wordt voorgesteld om de kleedkamers van vv SEC te renoveren en de kleed-/clubaccommodatie van vv Hees nieuw te bouwen. Ook is de gemeente met vv Hees in gesprek om te kijken of bij vv Hees een kunstgrasveld aangelegd kan worden. Om de verkeersen parkeerproblematiek te verminderen wordt ingezet op twee centrale parkeerplaatsen; één bij SO Soest en één bij AV Pijnenburg. Tevens wordt de ingang van de Knickerbockers verlegd van de Bosstraat naar de Wieksloterweg.

Breed investeren
Het voorkeursmodel is gebaseerd op analyses, actuele behoeftebepalingen en voorspellingen over hoe de sport aan de Bosstraat zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Wethouder Dijkhuizen: “Het college is blij met het voorkeursmodel zoals dat er nu ligt. Het was een lastige puzzel die we nu zo optimaal mogelijk gelegd hebben. Naast dat we in de sport investeren zetten we ook in op het realiseren van extra parkeerplaatsen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is een wens van veel direct omwonenden van de sportparken.”

Met deze investeringen geeft het college invulling aan de ambities die zij formuleerde in het coalitieakkoord. Zo is er geen sprake van gedwongen verhuizingen en wordt ingezet op gedeeld gebruik van de sportvelden. 

Er is verkend of het mogelijk was om zogenaamde combinatievelden aan te leggen waarop zowel gevoetbald als gehockeyd kan worden. Uiteindelijk bleek dat dergelijke velden op dit moment niet voldoen aan de eisen zoals de hockeybond die stelt.

Met de investeringen in het voorkeursmodel is een bedrag gemoeid van € 4,7 mln. euro. Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 in november 2018 heeft de gemeenteraad dit investeringsbedrag al beschikbaar gesteld.

Hoe verder?
Het college legt het voorkeursmodel nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Op 16 en 22 mei behandelt de gemeenteraad het voorstel. Indien de gemeenteraad instemt met het voorkeursmodel dan wordt het model verder uitgewerkt. Er wordt dan een inrichtingsplan gemaakt voor de twee voorgestelde centrale parkeerplekken. Hierbij worden de buurt en de betrokken sportverenigingen opnieuw betrokken. De aanleg en omzetting van velden wordt concreet opgepakt. Inspanningen zijn erop gericht om nog dit jaar de eerste velden aan te leggen.  

Voorkeursmodel
In de afbeelding hieronder is het voorkeursmodel weergegeven. De blauwe vlakken zijn de nieuwe beoogde centrale parkeerplaatsen.

1 Deze uitdagingen betreffen een tekort aan hockeyvelden, verouderde sportgebouwen en een tekort aan parkeerplekken.

Nieuwsoverzicht

Aankondigingen

Uitje Klup van 100 Zondag 30 juni
Vrijwilligersfeest Zaterdag 6 juli

Hoofdsponsors

Subsponsors

Programma & Uitslagen

Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?

Selecteer team

Sociale Media

Volg SO Soest op Facebook,
Twitter en YouTube.

Facebook Twitter YouTube

Onze vendeliers

Krijkamp Den Oude [kopie]
Verdonk Trappen [kopie]
Optimum [kopie]
Brouwer Wijnhandel [kopie]
Lex Verkley Banketbakkerij [kopie]
Rhinoz (web)tekst & advies [kopie]
Scholten Jasmijn bloemen & planten [kopie]
Heineken [kopie]
Birkt Benzinestation [kopie]
Overhees [kopie]
Auto Smeeing [kopie]
JeeGee Vastgoed [kopie]
Hengel [kopie]
Smurfit Kappa [kopie]
ING [kopie]
PA van den Dijssel [kopie]
Postcodestroom [kopie]
Kantoor Expert [kopie]
Zwart Mul [kopie]
Hufman Autorijschool [kopie]
Bres [kopie]
Mega Tegels [kopie]
Van Hengstum [kopie]
MidCoat [kopie]
Actiforce [kopie]
Eetvilla van den Brink [kopie]
Hoogt [kopie]
Van Doorn [kopie]
Profile Smeeing [kopie]
Boshuizen Hoveniers [kopie]
Soester Papier Discounter [kopie]
Korte Duinen Restaurant [kopie]
Reto internetburo [kopie]
Lijf & Visie [kopie]
Wonnink [kopie]
Yourlease [kopie]
Jager Bokdam De Visser [kopie]
Dam [kopie]
Smorenburg [kopie]
Keistad Advocaten [kopie]
Stalenhoef [kopie]
Dijkstra [kopie]
Soester Duinen Restaurant [kopie]
Van Hal [kopie]
Voortjes [kopie]
Bank ten Cate & Cie [kopie]
Sportivun sportkampen [kopie]
De Staelenhoef [kopie]
Catering Centraal [kopie]
Kostencheck [kopie]
KOK [kopie]
Brouwer [kopie]
Verrips Makelaardij [kopie]
Proef Soest [kopie]
De Jong [kopie]
Dierenpark Amersfoort [kopie]

Sportorganisatie Soest

Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10

Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@so-soest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88