SO Soest
SO Soest
Speerpunten hoe staat het ermee?

Speerpunten hoe staat het ermee? 
Lees meer

Verlies bij koploper SDZ

Verlies bij koploper SDZ

Ereleden in het zonnetje

Ereleden in het zonnetje
 

Lekker trainen

Lekker trainen

Speerpunten voor het beleid van SO Soest. Hoe staat het ermee?

Zaterdag 02 februari 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering van oktober 2018 is gekozen voor het realiseren van  een aantal speerpunten binnen SO Soest.  Dit in het kader van een continue verbeterproces. Hieraan wordt door diverse commissies gewerkt. We hebben met z'n allen niet stilgezeten. Hieronder volgt een update waarin jullie kunnen lezen hoe de stand van zaken is. Hebben jullie vragen of opmerkingen, schroom niet en stel vragen hierover aan de bestuursleden. Feedback is altijd welkom. 

Accommodatie (entree, fietsenstalling, LED en veld 2)

  • De werkgroep heeft m.b.t. de fietsenstalling en entree een aantal voorstellen in voorbereiding. Voor de verdere uitwerking willen wij eerst wachten op de “uitkomsten “ vanuit de gemeente over het Bosstraatbesluit dat binnenkort wordt verwacht.
  • Daarin wordt ook meer duidelijk wat de mogelijkheden en verbeterplannen zijn voor veld 2.
  • Binnenkort worden de lampen op veld 2, 5, 4 ena en de keepershoek vervangen voor ledverlichting. Hierover volgt binnenkort meer info.

Begeleiden en opvang nieuwe leden

  • Er  zijn voor de uitleg en communicatie flyers gemaakt met de meest noodzakelijke informatie voor nieuwe leden. In de flyer geen info over praktische zaken als bijvoorbeeld contrubutiebedragen.  Wel staat in de flyer vermeld waar informatie over dit soortzaken gevonden kunnen worden. Belangrijke info in de flyer is vooral de organisatie van een vereniging. Hoe werkt zo'n vereniging nou, die opgebouwd is uit vooral vrijwilligers en wat mogen we van elkaar verwachten.
  • Een tweede flyer is gemaakt, maar dat is meer een reclamefolder om mensen te verleiden naar SO Soest te komen. Nieuwe leden mogen drie keer kosteloos meetrainen voor zij over gaan tot aanmelding. Er zijn gedurende de trainingen van de jongste groepen aanspreekpersonen aanwezig langs het veld en in de kantine.
  • Er is een schema gemaakt waarin informatieavonden aan het eind van het seizoen worden opgezet ( info over indelingen, selecteren ed.) én aan het begin van het seizoen. (uitleg over wat we van elkaar wel en niet mogen verwachten)
  • Er is beleid omschreven over hoe om te gaan met meisjes die óf in een  gemengd  team willen spelen óf juist in een meisjesteam; de beleidslijn wordt binnenkort gepresenteerd.

Concretiseren rol vrijwilligerscoördinator, komt ie er en zo ja, wat is de invulling van zijn rol

  • Eerste evaluatiegesprek gevoerd met diverse afgevaardigden.
  • Uitkomst van dit gesprek is dat er met clusterhoofden gezocht gaat worden naar de knelpunten bij de diverse afdelingen.
  • Volgende stap is het bijeen brengen/ benoemen van clusterhoofden die deze knelpunten  per afdeling gaan benoemen.

 Tot zover

Bestuur SO Soest

Nieuwsoverzicht

Aankondigingen

Voetbalkamp Maandag 29 april - donderdag 2 mei  
SO Soest - Pancratius 12 mei 14:00 uur
Kampioenswedstrijd SO Soest 2 - Pancratius 2 12 mei 11:00 uur  
Hooglanderveen - SO Soest 19 mei 14:00 uur
Competitie-afsluiting Jeugd 25 mei
SO Soest - Abcoude 26 mei 14:00 uur

Hoofdsponsors

Subsponsors

Programma & Uitslagen

Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?

Selecteer team

Sociale Media

Volg SO Soest op Facebook,
Twitter en YouTube.

Facebook Twitter YouTube

Onze vendeliers

Dam [kopie]
Birkt Benzinestation [kopie]
Verdonk Trappen [kopie]
Yourlease [kopie]
Krijkamp Den Oude [kopie]
MidCoat [kopie]
Hufman Autorijschool [kopie]
Dijkstra [kopie]
Hengel [kopie]
Lijf & Visie [kopie]
Sportivun sportkampen [kopie]
KOK [kopie]
De Jong [kopie]
Reto internetburo [kopie]
Kantoor Expert [kopie]
Wonnink [kopie]
JeeGee Vastgoed [kopie]
Actiforce [kopie]
De Staelenhoef [kopie]
Proef Soest [kopie]
Lex Verkley Banketbakkerij [kopie]
Keistad Advocaten [kopie]
Catering Centraal [kopie]
Brouwer Wijnhandel [kopie]
Verrips Makelaardij [kopie]
Smorenburg [kopie]
Bres [kopie]
PA van den Dijssel [kopie]
Kostencheck [kopie]
Van Hal [kopie]
Smurfit Kappa [kopie]
Soester Duinen Restaurant [kopie]
Van Doorn [kopie]
Soester Papier Discounter [kopie]
Profile Smeeing [kopie]
Mega Tegels [kopie]
Optimum [kopie]
Zwart Mul [kopie]
Stalenhoef [kopie]
Boshuizen Hoveniers [kopie]
Heineken [kopie]
Korte Duinen Restaurant [kopie]
Scholten Jasmijn bloemen & planten [kopie]
Postcodestroom [kopie]
Van Hengstum [kopie]
Eetvilla van den Brink [kopie]
Brouwer [kopie]
Voortjes [kopie]
Overhees [kopie]
Dierenpark Amersfoort [kopie]
Jager Bokdam De Visser [kopie]
Auto Smeeing [kopie]
ING [kopie]
Rhinoz (web)tekst & advies [kopie]
Hoogt [kopie]
Bank ten Cate & Cie [kopie]

Sportorganisatie Soest

Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10

Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@so-soest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88