SO Soest
SO Soest
Iedereen is welkom bij SO Soest

Iedereen is welkom bij SO Soest

Leeuwen zijn goed bezig

Leeuwen zijn goed bezig

Miquel van Ginkel en Zakharia Lamhamdi versterken selectie

Miquel van Ginkel en Zakharia Lamhamdi versterken selectie

Nationale Voetbaldag

Nationale Voetbaldag

Ledenvergadering; ondanks corona positief over toekomst

Dinsdag 29 september 2020

Door de coronaproof-opstelling is het clubhuis goed gevuld voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Verheugend dat ook veel jongeren aanwezig zijn bij de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. Betrokkenheid is goed en meedoen is nog beter.

De ALV wordt begonnen met een minuut stilte om alle overleden leden en vrienden van SO Soest die ons de afgelopen maanden ontvallen zijn te herdenken. Het overlijden van Paul Smit, Arnold Hilhorst en Paul Martens, maar ook veel andere SO Soesters staat allen nog vers in het geheugen. 

De ledenvergadering verloopt in een positieve sfeer. Die positieve sfeer, op waarschijnlijk de laatste avond dat mensen in het clubhuis mogen zijn, geeft vertrouwen voor de toekomst. 

Dat blijkt ook uit de woorden van voorzitter Ries de Jong en penningmeester Paul Hilhorst. Laatstgenoemde toont zwarte cijfers, een bescheiden winst mag geboekt worden bij het eigen vermogen. Financieel is SO Soest de eerste coronagolf goed doorgekomen. De penningmeester heeft daar een verklaring voor: ,,Het wegvallen van veel inkomsten werd grotendeels goed gemaakt door het besparen op de kosten en uitgaven. Daarnaast bleven de sponsorinkomsten op orde en zagen veel vrijwilligers van hun vergoeding af tijdens de coronaperiode." Voor het inmiddels begonnen seizoen wordt een sluitende begroting, waarbij rekening is gehouden met financiele tegenvallers, gepresenteerd. 

De cijfers en daarmeer het bestuur, vooraf gecontroleerd door de kascontrolecommissie, krijgen fiat van de ledenvergadering. Paul Hilhorst ontvangt applaus voor zijn financieel werk. De samenstelling van de kascontrolecommissie wordt gewijzigd voor het komende seizoen. Van het trio Rob Lubbers, Peter Beijer en Aat Visser treedt laatstgenoemde af. Harry Janmaat neemt als reserve de positie van Aat in. Jari van den Breul wordt de nieuwe reserve. 

Voorzitter Ries de Jong presenteert aan de aanwezigen de 'speerpunten' voor de komende maanden. Maar voordat hij dat doet kijkt hij eerst terug op de speerpunten van het afgelopen seizoen.

1. De accommodatie is het afgelopen seizoen 'op de schop' gegaan:
-Veld 1: Renovatie, toplaag vervangen;
-Veld 2: Vervangen Wetra-veld voor kunstgras;
-Veld 5: grote renovatie;
-Groot onderhoud, schilderwerk kleedkamers.

2. Vrijwilligersbeleid
-De 5 b’s: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen;
-Momenteel ca. 320 vrijwilligers (aantal met dubbelfuncties);
-Gesprekken gevoerd met ‘commissiehoofden’;
-Vaak groepen met eigen coördinator;
-‘Benen-op-tafel-overleg’ met clubs uit de omgeving;
-Geen extra contributie/vrijwilligersbijdrage zoals bij vele andere clubs (sportbreed).

Stand van zaken; speerpunt niet afgerond, wordt dit lopende seizoen verder uitgewerkt

3. Ontwikkeling vrouwen- meisjesvoetbal
- Oprichting werkgroep meisjes- en vrouwenvoetbal;
- KNVB-ontwikkelingsplan;
- Aanstellen gecertificeerde hoofdtrainer;
- Selectiegroep (MO15-1);
- Selectietrainer voor selectiegroep.

De speerpunten voor het seizoen 2020/2021 zijn:

1. Accommodatie
-  Parkeerplaatsen in combinatie met veiligheid Bosstraat;
-  Aanpakken fietsenstalling/entree;
-  Onderzoek naar bestemming plek voormalige speeltuin;
-  Onderzoek naar mogelijkheid zonnepanelen kleedkamers 13/14 (het bijgebouw);
-  Huurcontract met gemeente afronden.

2. Vrijwilligers - vervolg
-De 5 B’s (zie vorige seizoen);
-Nieuwe impuls, hoe nu verder?

De voorzitter doet een beroep op de leden om te komen met ideeën en medewerking om het vrijwilligersbeleid verder uit te werken. 

3. Voetbal voor meisjes en vrouwen
-Vrouwen- en meisjesvoetbaltoernooi;
-Verdere professionalisering trainers en trainsters (‘train de trainers’);
-Doorontwikkelingen meisjes- en vrouwentak bij SO Soest;
-Nieuwe werkgroep is reeds geïnstalleerd

4. Speerpunten SO Soest – op weg naar het 100-jarig bestaan in 2026
-  Kantine, barbezetting, vrijwilligers, assortiment, inrichting, etc.;
-  Selectievoetbal: ambitie vaststellen: zaterdag/zondag/weekendvoetbal;
- Jeugd: ambitie, groei?/Soest vergrijst;
- Breedtesport: ambitie, ledental, gezelligheid, voetbal op maat?

Met een aantal 'Spetters' geeft Ries aan wat er momenteel gaande is bij SO Soest:
-Loten grote clubactie zijn nu digitaal verkrijgbaar;
-Stemmen via de Rabobank ClubSupport voor een bijdrage aan een AED;
-Jubileum, over een half jaar bestaan we 95 jaar, wat gaan we doen, wie wil hierover nadenken?;
-Walking football is succesvol gestart;
-Voetbal TV (livebeelden vanaf het hoofdveld). Even geen beeld vanwege AVG-discussie;
-BSO Buiten uit Baarn werkt samen met SO Soest;
-Ledenwervingactie van start met eigen huisstijl;
-Corona en SO Soest…hoe nu verder?

Tuchtcommissie
Harrold Veen krijgt de (schoongemaakte) microfoon om uit te leggen dat de vereniging met ingang van dit seizoen beschikt over een tuchtcommissie. Het kan gebeuren dat een speler of een elftal te maken krijgt met het tuchtregelement van de KNVB. Vanuit de club was er niet een specifieke persoon/entiteit om te ondersteunen. Met de geïnstalleerde tuchtcommissie kan advies en ondersteuning gegeven worden in een tuchtzaak. Harrold (in het dagelijks leven strafrechtadvocaat) wordt bijgestaan door Michel Vlaswinkel en Michiel Heijmans. 

EHBO
Paul van Beek vertelt over de EHBO-ploeg bij SO Soest. In 2007 nam hij het initiatief om een groep vrijwilligers op te leiden tot EHBO'er én bediener van de AED. Inmiddels zijn er 19 gekwalificeerde EHBO'ers op de vereniging. Deze mensen zijn inzetbaar bij evenementen en tijdens wedstrijddagen. 

Na zijn presentatie wordt Paul onderscheiden als lid van verdienste. De bijzonderheden hierover zijn hier te lezen: Paul lid van verdienste

Topscoorders- en keeperstrofee
De topscoorderstrofee, genoemd naar de allereerste topscoorder Jan Hurenkamp, gaat naar Ruben Krul. Een flink gedeelte van zijn elftal (het huidige Zaterdag 2, vorig seizoen spelend als Zaterdag 3) is aanwezig om de prijs voor Ruben te begroeten.

De keeperstrofee komt in handen van Ramon Hooft die vorig seizoen de minst gepasseerde doelman van de vereniging was. Hij verklaart direct dat hij ambitie heeft om ook volgend jaar de 'bronzen handschoen' op zijn schoorsteenmantel te plaatsen.

Bestuursverkiezing
Peter van Loon, voorzitter van de technische commissie en als zodanig vertegenwoordigd in het hoofdbestuur, wordt herkozen voor een termijn van drie jaar. Rob Sakkers (accommodatie) en secretaris Ron van der Plaats treden af. Zij ontvangen een bloemetje en lovende woorden van Ries de Jong. De nieuwe bestuursleden zijn Ian Verwoerd (accommodatie) en Sanne van den Berg (secretaris).

Conclusie: Een positief verlopen ledenvergadering, dat ondanks de coronazorgen, vertrouwen geeft voor de toekomst van SO Soest.

PB

 


Nieuwsoverzicht

Aankondigingen

Geen aankondigingen.

Hoofdsponsors

Subsponsors

Programma & Uitslagen

Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?

Selecteer team

Sociale Media

Volg SO Soest op Facebook,
Twitter en YouTube.

Facebook Twitter YouTube

Onze vendeliers

Smorenburg [kopie]
Hoogt [kopie]
Van Hengstum [kopie]
Hengel [kopie]
Krijkamp Den Oude [kopie]
Soester Duinen Restaurant [kopie]
Auto Smeeing [kopie]
Dijkstra [kopie]
Optimum [kopie]
Catering Centraal [kopie]
Janalleman Studio [kopie]
Mekenkamp Bouwbedrijf [kopie]
Brouwer [kopie]
Smurfit Kappa [kopie]
Growfun [kopie]
De Staelenhoef [kopie]
Actiforce [kopie]
Reto internetburo [kopie]
Mega Tegels [kopie]
KOK [kopie]
Van Doorn [kopie]
FR Schilderwerken [kopie]
Beijer Gebr [kopie]
Dam [kopie]
Van Hal [kopie]
Heineken [kopie]
Reijerse [kopie]
Scholten Jasmijn bloemen & planten [kopie]
Bank ten Cate & Cie [kopie]
Birkt Benzinestation [kopie]
Wonnink [kopie]
MEAT (BMM) [kopie]
Brouwer Wijnhandel [kopie]
MidCoat [kopie]
ING [kopie]
Boedelz [kopie]
De Jong [kopie]
Postcodestroom [kopie]
Hufman Autorijschool [kopie]
Bres [kopie]
Bloemendael [kopie]
Overhees [kopie]
PA van den Dijssel [kopie] [kopie] [kopie]
Boshuizen Hoveniers [kopie]
Yourlease [kopie]
Jager Bokdam De Visser [kopie]
Korte Duinen Restaurant [kopie]
Sportivun sportkampen [kopie]
Zwart Mul [kopie]
Profile Smeeing [kopie]
Stalenhoef [kopie]
Lijf & Visie [kopie]
GeldNL [kopie]
Kantoor Expert [kopie]
Kostencheck [kopie]
Eetvilla van den Brink [kopie]
JeeGee Vastgoed [kopie]

Sportorganisatie Soest

Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10

Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@so-soest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88